Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทนครนายก ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 28 กรกฎาคม 2562

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทนครนายก ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 28 กรกฎาคม 2562 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ มทช.ท่าตะเกียบ โดยมีประชาชนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย   

   

 

ดูเพิ่มเติม

อื่นๆ

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายอติราช  วราวิกสิต  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครนายก พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทนครนายก เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ แขวงทางหลวงชนบทนครนายก

Scroll Up Skip to content