Menu
home
>>
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารสัมมนาราชพฤกษ์ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
ปราบปรามการทุจริต 9 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอติราช  วราวิกสิต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครนายก ได้มอบหมายให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทนครนายก เข้าร่วมกิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน ในกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารสัมมนาราชพฤกษ์ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ปราบปรามการทุจริต 9 พฤศจิกายน 2562
ปราบปรามการทุจริต 9 พฤศจิกายน 2562

 

อ่านต่อ…https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG191209171246580

อื่นๆ

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายอติราช  วราวิกสิต  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครนายก พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทนครนายก เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ แขวงทางหลวงชนบทนครนายก

Scroll Up Skip to content