Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทนครนายก ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและเตรียมการป้องกันแพร่ระบาดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 แขวงทางหลวงชนบทนครนายก ดำเนินการตามมาตรการดูแลและป้องกันไวรัสโคโรนา อย่างเข่มงวด โดยการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในหน่วยงาน และทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะเป็นประจำ อาทิ ที่จับประตูอาคาร โต๊ะทำงาน อ่างล้างมือ และพื้นที่ส่วนแลางที่มีประชาชนใช้บริการฯ

ป้องกันไวรัสโคโรนา
ป้องกันไวรัสโคโรนา

 

 

อื่นๆ

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายอติราช  วราวิกสิต  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครนายก พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทนครนายก เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ แขวงทางหลวงชนบทนครนายก

Scroll Up Skip to content