Menu
home
>>
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาระประโยชน์พัฒนาถนนจากวัดเขาคอกถึงป้อมโคกลำดวนถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้านางน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565 ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 นาฬิกาณ บริเวณหน้าวัดเขาคอก ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน
Scroll Up Skip to content